Elog Krzysztof Górniak
ul. Szymczaka 5/7
01-227 Warszawa

NIP: 527-115-01-51
REGON: 011937860
Nr rejestrowy BDO: 000366529

Zamówienia oraz pomoc techniczna
Krzysztof Górniak
tel.
+48 509 453 312
e-mail: kontakt@elog.com.pl
Oprogramowanie, R&D Manager
Tomasz Górniak
tel.
+48 792 096 036
e-mail: tgorniak@elog.com.pl