Od dzisiaj nasza strona internetowa dostępna jest pod następującymi adresami:

  • stary adres – elog.com.pl
  • nowy adres – elog.pl

Nasz adres mailowy pozostaje bez zmian:
kontakt@elog.com.pl